Concello de Narón
O Padroado

O Padroado de Deportes de Narón constituíuse como unha Fundación Pública de Servizos, co obxectivo primordial de promover o deporte e desenvolver a cultura física e a práctica deportiva da poboación de Narón.

Ademais, o Padroado promove e facilita o uso das instalacións deportivas propias do Concello. De aí, a importancia dunha boa administración deportiva.

www.naron.es