Concello de Narón
Xunta de Goberno
Presidente
Dna. Marian Ferreiro Díaz
Alcalde de Naron
Vicepresidente
José Iban Santalla Borreiros
Concelleiro de Deportes
Vocais
D. José Oreona Bra
Concelleiro de TEGA
D. Pedro Portela Parga
Concelleiro del PP
Dna. Beatriz Mosquera Puentes
Concelleiro del BNG
D. Jorge Ulla Rocha
Concelleiro del PSOE
Secretario
D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli
Coordinador deportivo
D. Miguel Ángel López Lorenzo
Representante das ANPAS do Concello
D. Patricia Rodríguez Juste
ANPA Colexio Galatea Virxe do Mar
Representantes das diferentes disciplinas deportivas
Dna. Izaskum Hernáez López
Club Accordes Narón
D. Javier Albes Testa
Club Ciudad de Narón
D. Amando Guerrero Gil
ADNaútico Narón
www.naron.es